Kabysnoteringen

Uden mad og drikke - dur søhelten ikke

Lækre retter for søens folk

”Visens Skibs kaptajn har naturligvis sikret sig, at ingen dyr er involveret eller lider i disse helbredstruende forsøg!”

 

Hurtigt og enkelt taler for sig selv, kan også spises af landkrabber med held

 

Viser er ikke det værste man har -

 

og om lidt er kaffen klar