Visens Skib


Gratis underholdning kl. 20:00 
Medbring stole eller lignende, tæpper, hvis det bliver køligt, paraplyer, hvis det regner

og drikkevarer, hvis I bliver tørstige - og ikke mindst godt humør og sangglæde.


Kan Visens Skib tage på 20 års jubilæumstogt i 2021?

Det håber de gæve fribyttere udi sang og musik selvfølgelig kan lade sig gøre i

den kommende sommer - for coronasikker fællessang på TV er rigtig dejligt,

men kan aldrig blive det samme eller lige så festligt som at være sammen og

synge og gynge med på vores fælles danske vise- og sangtradition

en dejlig sommeraften på en lille dansk havn.


På et offentligt tilgængeligt havneterræn kan Visens Skib dog ikke kontrollere

coronapas - endsige tillade sig at udelukke personer, som mangler et coronapas.


Det vil sige, at turnéplanen for 2021 offentliggøres med det forbehold, at vi i sommerferietiden har fået lov frit at forsamle os udendørs uden at skulle redegøre for,

om vi er testede, vaccinerede eller allerede har stået en coronainfektion igennem.


Hvis dette ikke er tilfældet, kan Visens Skib ikke gennemføre sit sommertogt som planlagt

- og det kan vi som sædvanlig heller ikke, hvis uvejr forhindrer, at vi når frem til havnen.

Se Visens Skibs koncerter på Youtube

mens vi krydser fingre for sommertogtet i 2021

Visens skib på Snaptun Havn

Hvad er Visens Skib ?

Fohåbentlig kan Visens Skib i 2021 endelig fejre sit 20 års jubilæum 

og det med mange gratis koncerter på forskellige havne i de indre danske farvande

- og enten får vi igen lidt sponsorstøtte fra velvillige fonde / foreninger / privatpersoner, eller også tømmer vi skibskassen til sidste øre og må fremover nøjes med at underholde som musikalske landkrabber. Men der er før sket mirakler med indholdet i vores skibskasse.


Visens Skib er både en forening og det patenterede varemærke for et underholdende kulturpolitisk fremstød i form af en sommerturné med gratis koncerter af høj kvalitet, som foregår på forskellige havne i de indre danske farvande. Visens Skibs koncerter har til formål at fremme kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige vise- og sangskat.


God sangpoesi på dansk; folkelige tekster med kraft og indhold i, der fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere

og mere fra kulturevents og fra mediernes programflader til fordel for indholdsløs masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget sprog - og det er nu en gang mest autentisk at udtrykke sig på det sprog, man tænker og drømmer på. Besætningen på Visens Skib sejler hver dag under sommertogtet til en ny havn for at underholde gratis med danske sange og viser som en protest mod mediernes mangel på kulturpolitisk ansvar for den gode dansk-sprogede sangpoesi og de optrædende indgår hæmningsløst i svingende modspil og samspil med hinanden og ikke mindst med publikum.


Niels Skouby alias Kaptain Høiben, som ejer SY Ellinor af Ebeltoft alias Visens Skib,

har taget initiativ til den sejlende viseturné, som er det morsomst tænkelige og samtidig mest overbevisende kulturpolitiske fremstød for god dansksproget sangpoesi. Båden stilles gratis til rådighed af Niels og ingen af de vekslende dygtige amatører, semiprofessionelle eller professionelle solister ombord profiterer af koncerterne.


Med venlig hilsen

Søfartsstyrelsen

Siden Niels Skouby og Leni Petersen i 2000 søsatte den første koncertturné, er Visens Skibs årlige sommerturné blevet en stadig mere kendt tradition. Interessen har været støt stigende gennem alle årene, vi har været på farten, og er altid afhængig af den enkelte havns opland og det strålende danske sommervejr, men i 2012 nåede vi i Norsminde Havn vores foreløbige rekord på ca. 750 veloplagte publikummer.

Visens Skibs Sponsorer

Tuborgfondet og Nordea Fonden har sponseret et fantastisk nyt musik- anlæg til Visens Skib!

Besætningen takker de

to fondsbestyrelser for,

at de kan forstå,

hvor fantastisk en idé, Visens Skib faktisk er!

Efter 13 års stormfulde højder til søs og udsættelse for salt,  havnesnavs og det strålende danske sommervejr, fortjente det gamle anlæg egentlig en traditionel bisættelse til søs - men da den slags forurener, må vi desværre sende det på græs.

Kaptain Høiben /

Niels Skouby

4134 3860

niels(a)visensskib.dk