Visens Skib


Visens Skibs 20 års

jubilæumstogt i 2020 er aflyst!


I de seneste 20 dejlige somre har vi gjort danske havne usikre i den blå time i sommerferien

med vores gratis og altid velbesøgte kulturfremstød for dansksproget sangglæde.


Kaptajnen og Søfartsstyrelsen - Niels Skouby og Leni Petersen - har udsat denne triste beslutning

så længe som muligt og til det sidste håbet på det mirakel, at vi - trods COVID19 - også her i 2020

kunne tage den glade besætning af sangere og musikere med på sommertogt med Visens Skib


- ikke mindst fordi, det jo skulle have været vores 20 års jubilæumstogt i år!


Da regler og udmeldinger fra regeringen har været mange, har ændret sig og ofte været svære at tolke,

har vi kontaktet Rigspolitiets hotline, for at blive helt sikre på, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte.


 Det kan desværre ikke lade sig gøre at gennemføre Visens Skibs jubilæumssommertogt denne sommer.


Nok kan der foregå arrangementer for op til 500 deltagere, men man skal have mulighed for at styre,

at tilhørere er mindst 1 m fra hinanden, hvis de ikke normalt deler seng og bord,

og mindst 2 m fra hinanden, hvis de skulle komme til at synge med.


Visens Skib har ikke mulighed for at regulere hverken antal eller afstande

og anden adfærd hos tilhørere på et offentligt tilgængeligt havneområde.


Hvis politiet skønner, at regler og retningslinjer ikke bliver overholdt, vil koncerterne kunne blive stoppet og forsamlingen opløst. Såvel alle solister og musikere som alle tilhørere kan risikere en bøde på 2.500 kr.

 - HVER ISÆR ! - og desuden vil Visens Skib som arrangør kunne risikere en bøde på op til 50.000 kr.


Dette kan på ingen måde fremme den danske sangglæde, sådan som det er Visens Skibs formål, så vi

kommer desværre ikke og spreder hygge og morskab på havnene i den blå time i sommerferien nu i 2020.


Vi er virkelig meget kede af situationen, og håber, at det kan lade sig gøre at gennemføre et

forsinket jubilæumstogt med Visens Skib i sommeren 2021 og at havnene

og vores mange glade tilhørere til den tid vil modtage os lige så begejstret, som de plejer.


Mange solhilsner og ønsket om god vind og en skøn sommertid til alle fra


Søfartsstyrelsen og Kaptajnen på Visens Skib

Leni Petersen & Niels SkoubyBliv sponsor for Visens Skib

Vi kan give jer god omtale og positiv eksponering!

Alternativt støtter I os, hvis I booker Visens Skib til at underholde ved jeres fest, reception, stabelafløbning, jubilæum, skovtur og ved alle andre lejligheder og alle andre steder - men dog ikke under sommertogtet.

Få en aftale med Kaptain Højben alias Niels Skouby på 41343860 / niels(a)visensskib.dk

Se Visens Skibs koncerter på Youtube

mens vi venter på sommertogtet i 2021

Visens skib på Snaptun Havn

Hvad er Visens Skib ?

Fohåbentlig kan Visens Skib i 2021 endelig fejre sit 20 års jubilæum 

og det med mange gratis koncerter på forskellige havne i de indre danske farvande

- og enten får vi igen lidt sponsorstøtte fra velvillige fonde / foreninger / privatpersoner, eller også tømmer vi skibskassen til sidste øre og må fremover nøjes med at underholde som musikalske landkrabber. Men der er før sket mirakler med indholdet i vores skibskasse.


Visens Skib er både en forening og det patenterede varemærke for et underholdende kulturpolitisk fremstød i form af en sommerturné med gratis koncerter af høj kvalitet, som foregår på forskellige havne i de indre danske farvande. Visens Skibs koncerter har til formål at fremme kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige vise- og sangskat.


God sangpoesi på dansk; folkelige tekster med kraft og indhold i, der fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere

og mere fra kulturevents og fra mediernes programflader til fordel for indholdsløs masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget sprog - og det er nu en gang mest autentisk at udtrykke sig på det sprog, man tænker og drømmer på. Besætningen på Visens Skib sejler hver dag under sommertogtet til en ny havn for at underholde gratis med danske sange og viser som en protest mod mediernes mangel på kulturpolitisk ansvar for den gode dansk-sprogede sangpoesi og de optrædende indgår hæmningsløst i svingende modspil og samspil med hinanden og ikke mindst med publikum.


Niels Skouby alias Kaptain Høiben, som ejer SY Ellinor af Ebeltoft alias Visens Skib,

har taget initiativ til den sejlende viseturné, som er det morsomst tænkelige og samtidig mest overbevisende kulturpolitiske fremstød for god dansksproget sangpoesi. Båden stilles gratis til rådighed af Niels og ingen af de vekslende dygtige amatører, semiprofessionelle eller professionelle solister ombord profiterer af koncerterne.


Med venlig hilsen

Søfartsstyrelsen

Siden Niels Skouby og Leni Petersen i 2000 søsatte den første koncertturné, er Visens Skibs årlige sommerturné blevet en stadig mere kendt tradition. Interessen har været støt stigende gennem alle årene, vi har været på farten, og er altid afhængig af den enkelte havns opland og det strålende danske sommervejr, men i 2012 nåede vi i Norsminde Havn vores foreløbige rekord på ca. 750 veloplagte publikummer.

Visens Skibs Sponsorer

Tuborgfondet og Nordea Fonden har sponseret et fantastisk nyt musik- anlæg til Visens Skib!

Besætningen takker de

to fondsbestyrelser for,

at de kan forstå,

hvor fantastisk en idé, Visens Skib faktisk er!

Efter 13 års stormfulde højder til søs og udsættelse for salt,  havnesnavs og det strålende danske sommervejr, fortjente det gamle anlæg egentlig en traditionel bisættelse til søs - men da den slags forurener, må vi desværre sende det på græs.

Kaptain Høiben /

Niels Skouby

4134 3860

niels(a)visensskib.dk