Søens folk

Leverandører af fin

folkelig Kultur for alle  

Derfor er der så mange sange, der skal synges endnu

og heldigvis kan Visens Skibs glade fribyttere fortsat inviteres ud at underholde på jeres havn og alle mulige andre steder, hvor fin folkelig underholdning ønskes

- vi tager bare ikke skibet med mere.

Sange på dansk; tekster med indhold i, der fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere og mere fra kulturevents og fra radio og TVs programflader til fordel for indholdsløs masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget sprog. Og det er nu en gang mest ægte at udtrykke sig på det sprog, man tænker og drømmer på.

 

Der er i teorien maksimalt 5.000.000 aftagere af dansksproget sang. Man skulle tro, at dette ville inspirere de store kulturbærende medier i Danmark; DR og TV2 og de andre danske mediemastodonter til at gøre en særlig indsats for de danskere, som forsøger at skrive og fremføre sange på vores eget sprog. Men disse medier satser altovervejende på de genrer, deres programværter selv opfatter som mainstream (på dansk: Medstrøms), - men de tager hermed fuldkommen fejl af danskernes ønsker til god underholdning.

I virkeligheden er der en stor interesse for den danske og handlingsbærende sangpoesi.

Visen elskes og udøves i dag af såvel professionelle som af mange dygtige og engagerede amatører, men også når vores mest elskede professionelle sangskrivere og solister i pop/rock-genren, - som f.eks. Kim Larsen, Sebastian og Anne Dorte Michelsen, - virkelig har noget at fortælle, bliver der sågar en vise ud af det.

 

Besætningen på Visens Skib sejlede gennem 23 år på turné med danske og nordiske sange og viser på programmet

som en underholdende protestaktion mod mediernes mangel på kulturpolitisk ansvar for den gode sangpoesi. Efterhånden syntes vi faktisk også, at det lysnede en lille smule, og at der blev lidt kortere mellem den dansksprogede sang i de danske medier - en opmuntrende udvikling!

- og savner I os, så er vi skam endnu - bare kontakt kaptajnen på 41343860.

Aftenidyllen i Juelsminde nydes efter endt koncert

Lidt om Visens Skibs sommertogter og musikgenren

Visens Skib tog fra 2000 hvert år på sommertogt 

i større og mindre havne i de indre danske farvande. Siden vi i 2000 søsatte den første turné, er Visens Skibs årlige sommertogt blevet en stadig mere kendt tradition. Turnéen bidrog til at udbrede kendskabet til vores fælles nordiske sang- og visetradition med en serie af velbesøgte sommerkoncerter i mindre danske havne.

 

Besætningen sejlede uanset vejret og underholdt hver aften på en ny havn

- og i løbet af de år, turnéen har været søsat, har vi kun været nødsaget til at aflyse 4 af de populære visekoncerter på grund af det strålende danske sommervejr.

Vi kæmpede for en musikgenre, som desværre fortsat lider under et ulideligt mediesnobberi

for engelsksprogede mainstream ligegyldigheder, og vi inviterer ikke bare folk som tilskuere, men som deltagere.


Vi afstedkom at kredsen sluttedes, at vi sang og lo sammen og følte det store fællesskab, der ligger i en fælles kultur, fælles humor, fælles sprog og en fælles begrebsverden. Stemningen blev som oftest så tyk af nærvær ved vores koncerter, at man kunne skære stykker af den til at tage med hjem, og det er det folk gjorde, og det var derfor så mange tilhørere kom igen og igen.

 

Koncerterne bød typisk på solistunder-holdning på højt niveau blandet med muntre syng-med-sange.  De optrædende indgik hæmningsløst i svingende modspil og samspil med hinanden og publikum. Humor og god kontakt til tilhørerne var altid i højsædet. Repertoiret var meget blandet og er aldrig helt fastlagt på forhånd, men blev udvalgt blandt vore bedste danske digtere som f.eks. Halfdan Rasmussen, Sigfred Pedersen, Benny Andersen, Anne Dorte Michelsen m.fl. og fra det svenske og norske kunne man desuden risikere viser af f.eks. Evert Taube, Cornelis Vreejswijk og Alf Prøysen.

Niels Skouby - kaptajn og initiativtager til de årlige turneer med Visens Skib

Leni Petersen - Søfartssty-relsen og MegaM/Kokken på Visens Skib